Weblog nội công tâm pháp và binh thư yếu lược

David biên soạn cuốn chân kinh Điều quan trọng nhất với người hành nghề blogger chính là nội lực phải sâu dày, nội công phải vững mạnh. Trí tuệ phải cao thâm. Có như vậy mới có đủ sức để bước ra giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Phải liên tục bồi dưỡng chính mình, … Đọc tiếp

Quan điểm sáng tác

Nhìn và hiểu được cuộc sống nhân thế. Hiểu cái quỹ đạo quay của chính mình. Trên cơ sở đó mà đưa ra được quan điểm sáng tác của bản thân. Đã là quan điểm thì không có đúng hay có sai. Chỉ là phù hợp với bối cảnh điều kiện cụ thể hay chưa. … Đọc tiếp

Cảm hứng sáng tác

Cứ nghe các tuyệt tác âm nhạc Trung Hoa là đầu óc tư tưởng của tôi được thông suốt. Các dòng chữ như thác đổ từ trong tâm thức chảy qua tâm trí vào trong đầu tôi và hiện hình qua bàn phím máy tính – điện thoại lên trang web cho mọi người đọc.