Cảm hứng sáng tác

Cứ nghe các tuyệt tác âm nhạc Trung Hoa là đầu óc tư tưởng của tôi được thông suốt.

Các dòng chữ như thác đổ từ trong tâm thức chảy qua tâm trí vào trong đầu tôi và hiện hình qua bàn phím máy tính – điện thoại lên trang web cho mọi người đọc.

Viết một bình luận