Nhà tư bản với cây bút và ngành công nghiệp nội dung số

Hình ảnh in hằn trong tâm trí của Quang Vũ khi còn là một cậu bé đó là một nhà tư bản – chính trị gia, trên tay cầm cây bút lông gà, trên bàn là tác phẩm do chính mình viết

Hồi tưởng

Quang Vũ làm việc trong lĩnh vực tri thức, phần mềm, nội dung số. Những điều đang diễn ra dần phản ảnh bức tranh đã in hằn vào tâm trí Quang Vũ lúc còn nhỏ.

Tâm thế

Tâm thế của người viết rất quan trọng.

Một người trong tâm thế của một nhà tư bản, một học giả uyên bác chấp bút viết nó sẽ khác một người bình thường viết. Cái khác là do tính mục đích, tầm nhìn, tư tưởng, chiều sâu, giá trị cần định hình.

Viết một bình luận