Quan điểm sáng tác

Nhìn và hiểu được cuộc sống nhân thế. Hiểu cái quỹ đạo quay của chính mình. Trên cơ sở đó mà đưa ra được quan điểm sáng tác của bản thân.

Đã là quan điểm thì không có đúng hay có sai. Chỉ là phù hợp với bối cảnh điều kiện cụ thể hay chưa.


Cuộc sống chỉ đẹp khi trăm hoa đua nở

Một người làm sáng tác hãy phát huy cái hay nhất của chính mình lên, để góp vào kho tàng văn hóa chung của xã hội, của thời đại

Ôn cố nhi tri tân bằng câu chuyện…

Bách Gia Chư Tử (諸子百家) là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc.

Đây là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Quốc vì rất nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng được phát triển và bàn luận một cách tự do. Hiện tượng này được gọi là trăm nhà tranh tiếng (百家爭鳴/百家争鸣 “bách gia tranh minh”). Nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng Trung Quốc ở thời kỳ này đã có ảnh hưởng sâu rộng tới cách sống và ý thức xã hội của người dân các nước Đông Á cho đến tận ngày nay. 


Đọc thêm

https://quangvu.net/mau-sac-va-quan-diem-van-hoc-thi-ca-quang-vu/

Viết một bình luận