Teacher – Người dạy học


Bạn chọn cho mình vai diễn ở trên cuộc đời này

Dù trong vai diễn nào, điều quan trọng nhất là hãy làm cho tròn vai, tốt nhất có thể. Để lại được giá trị sống, và các ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của mọi người