Weblog nội công tâm pháp và binh thư yếu lược

David biên soạn cuốn chân kinh

Điều quan trọng nhất với người hành nghề blogger chính là nội lực phải sâu dày, nội công phải vững mạnh. Trí tuệ phải cao thâm. Có như vậy mới có đủ sức để bước ra giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.

Phải liên tục bồi dưỡng chính mình, nâng cao nghề nghiệp của bản thân, liên tục vun đắp giá trị cho xã hội

David – chưởng môn Đại Vũ, sáng tạo công phu đại lực kim cương chưởng

Viết một bình luận